Șantiere Temporare și Mobile

În conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 (A) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, art. 4:

a) şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier, - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă, a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa nr. 1;

i) coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării - orice persoană fizică sau juridică competentă, desemnată de către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului, având atribuţiile prevăzute la art. 54;

j) coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării - orice persoană fizică sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării şi/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având atribuţiile prevăzute la art.58.

Anexa nr.1 la H.G. 300/2006

LISTA NEEXHAUSTIVĂ

a lucrărilor de construcţii sau de inginerie civilă

 1. Excavaţii

 2. Terasamente

 3. Construcții

 4. Montarea şi demontarea elementelor prefabricate

 5. Amenajări sau instalaţii

 6. Transformări

 7. Renovări

 8. Reparaţii

 9. Dărâmări

 10. Demolări

 11. Mentenanţă

 12. Întreţinere - lucrări de zugrăveli şi curăţare

 13. Asanări

 14. Consolidări

 15. Modernizări

 16. Reabilitări

 17. Extinderi

 18. Restaurări

 19. Demontări

1. Elaborarea Planului Propriu de Securitate și Sănătate, în conformitate cu H.G. 300/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, art. 31.

2. Punerea la dispoziție a unui coordonator în materie de SSM cu următoarele atribuții conform H.G. 300/2006 art. 58:

a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);

c) să adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;

d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

e) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;

f) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier;

g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;

h) să ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;

i) sa stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

j) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;

k) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.