Evaluare Factori de Risc

Evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, prin întocmirea "Fişei de expunere la riscuri profesionale”, pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă / echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă / posturi de lucru, conform Legii Securităţii  şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, art. 12, alin (1), lit. a şi H.G. 1.425/2006, actualizată şi modificată prin H.G. 955/2010 art.15, alin. (1) - Norma de aplicare a Legii 319/2006, pct. 1:

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru.