Consultanță Resurse Umane

 

Activitățile în domeniul resurselor umane sunt necesare a se efectua în fiecare structură organizatorică care desfășoară prestații cu personal angajat, în spiritul asigurării unui climat sănătos de muncă în unitate și a respectării drepturilor conferite de legislația muncii, fiecărui lucrător. Multitudinea și complexitatea legislației în acest domeniu, a făcut ca tot mai mulți agenți economici să apeleze la servicii externe, specializate în acest domeniu.

Societatea noastră vă oferă următoarele servicii în domeniul resurselor umane:

1. Administrare de personal

- întocmirea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale la acestea,

- întocmirea deciziilor de suspendare a contractelor de muncă precum și a deciziilor de încetare,

- întocmirea adeverințelor pentru salariați,

- completarea și transmiterea Registrului general de evidență a salariaților în format electronic și raportarea acestuia catre Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM),

Avantajul externalizării activitatii de administrare de personal:

- transferul riscurilor asociate procesului către furnizorul serviciilor,

- furnizarea serviciilor de către specialiști.

2. Consltanță HR

- elaborarea regulamentului intern, strategii, politici si proceduri necesare aplicării legislației muncii (exemplu: procedura disciplinară, procedura privind necorespunderea profesională, procedura de evaluare, etc.)

- elaborarea fișelor de post, pe baza specificațiilor stabilite împreună cu beneficiarul,

- consilierea pe parcursul negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate,

- concilierea situațiilor conflictuale (individuale sau colective),

- consultanță și întocmirea documentelor aferente procedurilor disciplinare,

- consultanță în cadrul proceselor de concediere colectivă (intocmire proiect, parcurgerea pașilor procedurali, etc.),

- reprezentarea angajatorilor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale,

- documentarea juridică în vedera formulării acțiunilor în instanță (în cazul litigiilor de muncă sau a celor rezultate din conflictele cu autoritățile din domeniul muncii – ITM, AJOFM, etc.)

Avantaje:

- beneficiați de competența unui expert în legislația muncii care vă oferă soluții personalizate, având în vedere faptul că nu există rețete care se pot aplica tuturor companiilor,

- prevenirea eventualelor pierderi cauzate de litigii cu salariații sau autoritățile din domeniul relațiilor de muncă.

3. Consultanță și asistență în domeniul dreptului societar (relația cu Oficiul Registrului Comerțului sau instanța de judecată în cazul organizatiilor non-profit)

- asistenţă calificată privind înfiinţarea, funcţionarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale,

- asistenţă calificată privind înfiinţarea organizaţiilor non-profit (asociaţii, fundaţii), precum și modificarea actelor constitutive,

- deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe,

- adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor – procedură de organizare, asistare, înregistrare hotarâri.