RSVTI și Consultanță ISCIR

Conform legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil obligațiile deținătorilor de astfel de echipamente cornform art.15 sunt:

Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine / utilizează instalaţii / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Art. 25. - d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Prestarea serviciului de operator RSVTI – Se poate executa conform Ordinul 147 -2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizatie RSVTI.

Prin colaboratorul nostru S.C. Demian Prest S.R.L. vă oferim următoarele servicii și consultanță RSVTI și ISCIR:

 • supraveghem și verificăm instalațiile de ridicat și instalațiile mecanice sub presiune;

 • urmărim evoluția stării tehnice a instalațiilor;

 • verificăm existența personalului autorizat care deservește instalațiile;

 • îți punem la dispoziție toate informațiile legate de aplicarea prescripțiilor tehnice ISCIR;

 • verificăm existența documentelor, dacă acestea sunt complete și corect întocmite;

 • transmitem documentele la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor;

 • îți comunicăm data la care ISCIR face autorizarea;

 • ne ocupăm de autorizarea instalațiilor și întocmirea Procesului Verbal de Verificare Tehnică;
 • ridicăm de la ISCIR și îți transmitem cartea tehnică a instalației;

 • verificăm existența registrului de supraveghere și urmărim completarea acestuia la zi;

 • urmărim și verificăm modul de executare a întreținerilor curente și a verificărilor generale în vederea prelungirii autorizației de funcționare.